Shiron

 

Shiron knapp 4 Jahre, Ukko 2 Jahre

 


 

Shiron 2 Jahre, Ukko 4 Monate

 


23 Monate:

 

 

 

 


8 Monate:

 

 

zurück zu Würfe